30 May
30May

בס"ד

עוד רעיונות כיצד להגיע להון עצמי לרכישת דירה

מענקים : 

מההורים.

מהסבתא

מהדודה

מהדוד מאמריקה

הלוואות:

  מגמ"ח

הלוואה לכל מטרה

מהבנק

משכנתא  על דירה של הורים.

ממרכז של הלוואות ללא ריבית.

גרייס על חשבון קרן השתלמות.

הורים

נקודת המוצא היא שהורים רוצים לעזור לילדים שלהם.

אם הם יכולים, בהחלט הם ירצו לתת כסף לזוג לקניית דירה.

לפעמים ההורים היו רוצים מאוד לתת סכום כסף ראשוני, אבל פשוט אין להם. 

אמנם, מבדיקה שעושים איתם בהחלט יש להם אפשרות להחזיר סכום חודשי קבוע. 

במצב כזה בהחלט ניתן לבדוק לקיחת הלוואה , כאשר ההורים ישלמו את ההחזר עליה.


ומה קורה עם ההורים לא יכולים לשלם גם את ההחזר החודשי?

כדאי לבדוק ולהציע להורים למחזר את  המשכנתא על דירת המגורים שלהם. ס

ביר להניח שאת סכום המשכנתא של ההורים על הדירה שלהם, הם סיימו או קרובים לסיים. 

משכך, אם נשעבד חלק נוסף מהדירה לבנק, הבנק יתן לנו בשמחה הלוואה נוספת. 

כך, עם משכנתא ממוחזרת של ההורים יש בידנו סכום כסף נוסף לרכישת הדירה.


ומי ישלם על המשכנתא הממוחזרת?

או ההורים או הזוג.