02 Jan
02Jan

בס"ד

לשחרר לחץ בעסקים

זה בסדר להתבייש

זה בסדר לרצות לא להיות מפורסם

זה גם בסדר להיות במקום.

כן, זה ממש בסדר.

אף אחד לא 'מחייב' אותך לעשות משהו אחר.

זה לגמרי לגיטימי.

זה בסדר

מותר

לגמרי לגמרי.

אף אחד לא רודף אחריך,

אף אחד לא עומד לך עם שוט על הראש,

אף אחד לא מחייב אותך.

לא.

ממש לא.

אתה עם עצמך.

חייך לעצמך (: