17 Oct
17Oct

בס"ד

 שינוי אמיתי בעסק, מתחיל משינוי בתוכי.

כאשר 'אקבל' את עצמי כמו שאני, כאשר אראה שצורה טובה גם את הצדדים שנראים 'חולשות שלי', 

כאשר אעשה 'שולם' עם עצמי, העניינים יתחילו לזרום.

כן, פשוט מאוד. העסקים יתחילו לזרום.

למה?

כי אני בתוכי זורם.

אז מה נותר לי לעשות?

פשוט למצוא את החסימה 'שתוקעת' אותי, לשחרר אותה, ולתת לאנרגיה לפרוץ.

לפעמים יש תפיסות שחוסמות אותי.


למשל- 

אם אני לא רואה את הכסף כמשהו טוב, אז איך אני יכול לבקש מאנשים כסף?

איך אני יכול לפרסם או לשים בחלון הראווה דבר כזה?

מה אשים דבר לא טוב בפרונט? אשים דבר לא טוב בקידמה? בצד שאני חושף לעולם?

תפישה שגויה על כסף, לא תאפשר לי לבקש כסף כדי להאכיל את הילדים שלי.
אז מה עושים?

מחפשים את הדברים שלפי תפישתך הם טובים בכסף.

שיעורי בית- כתוב 10 דברים טובים בכסף. התחבר למה שיש בו טוב.