הגרעון הכלכלי שאחרי החגים

בס"ד

איך מתמודדים עם הגרעון הכלכלי של 'אחרי החגים'

החגים עברו, וההוצאות והחובות נשארו.

מה עושים?

הרמב"ם מלמד עקרון בעניין תיקון המידות. עקרון זה נכון גם בתחום הכלכלי.

בתיקון המידות , הרמב"ם מדריך להגיע לשביל האמצע. לא להיות קיצוני לשום כיוון.

איך מגיעים לזה? 

אומר הרמב"ם שמי שהלך לקיצוניות לא טובה במידה  מסוימת, ילך לקיצוניות נגדית.

כך הוא יתאזן ויגיע לדרך האמצע.

למשל מי שהוא בעל גאווה , ילך ויקצין לצד הנגדי - יחשיב את עצמו ככלום, ובכך יגיע לדרך האמצע.

אבל מה הקשר לכלכלת המשפחה וגרעון שאחרי החגים?

הרבה פעמים, החודש שלפני החגים מאופיין בהוצאות גדולות מאוד.

הוצאות שמכבידות במיוחד, ומוציאות הרבה משפחות מהסדר הנכון של ההתנהלות הכלכלית.

מה עושים עם זה?

קיצוניות נגדית.

דווקא החודש שאחר החגים, מאופיין בדרך כלל בהיותו חודש יותר סולידי, ובעל פוטנציאל גדול של חסכון.

הרבה מהקניות שקשורות לעונה כמו ביגוד, או מוצרים לבית, וחופשות, כבר התבצעו לקראת או בחגים.

לכן, דווקא בחודש שאחרי החגים, נשתדל לחסוך בצורה קיצונית מהרגיל,

לעבוד הרבה יותר קשה, ולגשר על הפערים שנוצרו מהוצאות החגים.

מקיצוניות אחת- נעבור לפרק זמן קצוב, לקצה השני. כך נגיע לאיזון.

בהצלחה